WWW.AGRO.CO.IL

הדומיין בבעלות י.ד.פרידמן בע"מ

הדומיין מיועד להקמת רשת מקצועית לאספקת מוצרים חקלאיים ואספקה לחקלאות


הבהרות משפטיות וכלליות לרעיון הכנסת שותף אסטרטגי מענף הבניה לי.ד.פרידמן בע"מ להרחבת הפלטפורמה המוכרת והרווחית של י.ד.פרידמן בע"מ אצל חברות הבניה המובילות בישראל


הצהרת נגישות

י.ד.פרידמן בע"מ משקיעה מאמצים על מנת לספק לכל לקוחותיה שירות שיויוני, מכובד , מקצועי וידידותי לשימוש כולל לאנשים עם מוגבלות.

ניווט באתר:

אם נתקלתם בבעיות נגישות או יש לכם שאלות או רעיונות לשיפור מנכ"ל החברה דוד פרידמן ישמח לתת עזרה במספר 054-4256255 , בטלפון 09-8991882 ובפקס 09-8991887
מעבר להמשך המסמך


WWW.SHOPINDEX.CO.IL

אינדקס ארצי לאתרי מסחר מקוון בענף הבניה

WWW.IN-TERNET.CO.IL

פרטים על י.ד.פרידמן בע"מ


דף זה מיועד אך ורק כטיוטה ומצגת למו"מ


WWW.EBUILD.CO.IL